عوامل زیادی از جمله مسافت مبدا تا مقصد ، شرایط آب و هوایی حاکم بر مسیر ، ترافیک لحظه ای و شدآمد وسیله نقلیه ، دسترسی به معابر و محله مورد نظر و… از جمله پارامتر هایی هستند که در قیمت تاثیر گذارند ، با این حال در همر شرایطی دیجی‌پیک پایین ترین قیمت نسبت به تمامی سرویس های موجود را پیشنهاد میدهد.